Kotły na biomasę, nagrzewnice na słomę, cięcie laserem – MetalERG

Serdecznie witamy na stronie firmy Metalerg, produkującej kotły na słomę, drewno i inną biomasę, medyczne zestawy do podawania tlenu, czy nagrzewnice powietrza. Nowoczesny i kompleksowo wyposażony park maszynowy pozwala nam także zajmować się obróbką metali. Wykonujemy cięcie laserem, gięcie, toczenie, spawanie etc.

Na naszej stronie internetowej staramy się Państwu przybliżyć działalność firmy oraz przedstawić zróżnicowaną ofertę profesjonalnych rozwiązań i urządzeń. Mamy nadzieję, iż informacje zawarte na naszej stronie będą dla Państwa bardzo pożyteczne. W celu uzyskania pełniejszych informacji prosimy o kontakt.

Z poważaniem
mgr inż. Janusz Cieślak

Bon2bon1

 

Aktualności

Usługa badawcza

Informacja o wyborze wykonawcy usługi

W związku z ubieganiem się o przyznanie Grantu w ramach Projektu "Dolnośląski Bon na Innowacje" (nr Projektu: RPDS.01.02.01-02-0002/17) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., niniejszym oświadczam/y, że przeprowadzono procedurę wyłonienia oferty, w wyniku której wybrano Wykonawcę Usługi pod tytułem: „Wykonanie numerycznych badań zderzenia pojazdu z barierą łukową w 8 wariantach różniących się od siebie energią uderzenia wynikającą z różnych mas i rodzajów pojazdów oraz różnej prędkości uderzenia pojazdu w barierę”. Oferta upubliczniona została poprzez skierowanie zapytań drogą mailową oraz umieszczenie na stronie internetowej.

 Wyłoniono Jednostkę naukową:

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA KATEDRA KONSTRUKCJI I BADAŃ MASZYN
Ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław

Więcej