Usługa badawcza

W związku z planowaną realizacją projektu
pt. „Numeryczna analiza zderzenia pojazdu z nowatorską ochronną barierą drogową” 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
zachęcamy do składania ofert na wykonanie usługi badawczej

Zapytanie ofertowe