Kotły na biomasę - efekty ekonomiczne

Instalowanie i eksploatacja kotłów na słomę daje nie tylko efekty ekologiczne ale również poważne efekty ekonomiczne. Są to inwestycje w pełni opłacalne.

Według projektów budowy kotłowni z naszymi kotłami na słomę oraz według opinii użytkowników prosty zwrot nakładów inwestycyjnych zamyka się w okresie od 2 do 5 lat. Zależy to od wielkości kotłowni oraz od intensywności eksploatacji kotłów, cen pozyskiwanej słomy itp. Najbardziej opłacalne są inwestycje tam, gdzie użytkownicy posiadają własną słomę. Np. Pan Tadeusz Tarach, rolnik ze wsi Chrzelice na Opolszczyźnie eksploatujący kocioł na biomasę EKOPAL RM już 12 sezonów, stwierdza że jego inwestycja zwróciła mu się już w ciągu trzech lat. Prezes Spółdzielczego Kombinatu Rolniczego w Świerkówkach (woj. wielkopolskie), gdzie zainstalowany jest kocioł na biomasę EKOPAL RM 02, stwierdza że jego inwestycja zwróciła się już w ciągu 2 lat.

Użytkownicy naszych kotłów na biomasę nie posiadający własnej słomy i kupujący ją na rynku również potwierdzają opłacalność inwestycji. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Miliczu (woj. dolnośląskie) zainstalowane zostały 3 kotły na biomasę EKOPAL RM 02 o łącznej moct 1.200 kW. Według Dyrektora tej szkoły w pierwszym sezonie grzewczym koszt eksploatacji kotłowni na słomę (łącznie z zakupem słomy u rolników) wyniósł ok. 60.000 zł. Dla porównania poprzedni sezon grzewczy, kiedy szkoła była ogrzewana ciepłem z kotłowni węglowej miejskiej, zamknął się w kwocie ok. 260.000 zł. Oznacza to zwrot z inwestycji w ciągu 4-5 lat.

 WARTOŚĆ OPAŁOWA PALIW W CIEPŁOWNICTWIE ORAZ KOSZTY WYTWORZENIA KWh ENERGII 

koszty energii

  1. Koszt paliw według cen na dzień 2002.01.22
  2. 1 kWh = 3600 kJ
  3. Wilgotność słomy 16% - cena słomy według kosztu zbioru
  4. Wilgotność słomy 16% - cena słomy według kosztu nabycia (cena rynkowa)