Reaktor do utylizacji odpadów PRO-BURNER

 

Innowacyjna konstrukcja służąca bezodorowej utylizacji i toryfikacji odpadów

 

Oferujemy linie technologiczne termicznej utylizacji, toryfikacji szeroko rozumianych odpadów z możliwością zastosowania układu dopalania gazów. Oferujemy również generator termiczny, układ suszenia, rozdrabniania, jako samodzielne urządzenia
z możliwością zamontowania w istniejącym ciągu technologicznym u klienta. Zastosowanie proponowanej innowacji pozwala
na wykorzystanie energii zawartej w odpadach do procesu ich utylizacji, 
a nadmiar energetyczny można wykorzystać do celów grzewczo-socjalnych lub/i celów technologicznych.

 

  

Pro-burner

 

Jednocześnie zastosowano układ dopalania, którego skuteczność dezodoryzacji przyczynia się do rozwiązania problemu ewentualnej uciążliwości zapachowej. Zastosowanie proponowanego rozwiązania powoduje, że odpady stają się surowcem. 

   Rodzaje utylizowanych odpadów obejmują m.in.: odpady mięsno kostne (poubojowe), odpady biologiczne (rolne, leśne,
po hodowli zwierząt), komunalne (RDF, osady pościekowe), odpady ropopochodne i przepracowane oleje (silnikowe, gastronomiczne).

 Reaktor do utylizacji lub toryfikacji odpadów składa się w kolejnych modułów, których dobór i szczegółowe wyposażenie uzależnione jest od rodzaju, specyfiki i ilości utylizowanych odpadów*:

 1. Komora załadowcza z rozdrabniaczem - na tym etapie następuje załadunek odpadów i ich rozdrobnienie
     (w zależności od potrzeb).

 2. Suszarnia - w tym miejscu następuje podsuszenie odpadów, jeżeli jest to niezbędne do ich utylizacji. Celem tego etapu
     jest usunięcie nadmiernej wilgotności przed przetransportowaniem masy do reaktora utylizującego.

 3. Toryfikator - na bazie reaktora do utylizacji odpadów stworzony został moduł do toryfikacji opadów
     tj. uwęglania odpadów pod wpływem wysokiej temperatury i obniżonej zawartości tlenu.

 4. Reaktor z systemem katalitycznego dopalania spalin - ostatni etap służy utylizacji masy odpadów w wysokiej temperaturze
     kształtującej się w przedziale od 950 do 1200 stopni Celsjusza.

 5. Źródło ciepła - w przypadku potrzeby toryfikacji odpadów reaktor jest źródłem ciepła niezbędnego do procesu.

   Ostateczny czas przebywania masy w reaktorze uzależniony jest od poziomu zagrożenia wynikającego z typu odpadu.
Gazy powstające w trakcie spalania bądź toryfikacji mogą być dodatkowo transportowane są do systemu opartego o katalityczne dopalanie spalin.

   Proces utylizacji oparty jest na nowoczesnym systemie sterującym, dbającym o to aby linia utylizacyjna spełniała wymogi Dyrektywy 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie utylizacji odpadów.
Dodatkowo gotowe urządzenie może być wyposażone w kompletny system do ciągłego monitorowania poziomu emisji zanieczyszczeń w gazach wylotowych zgodnie z załącznikiem V do wskazanej Dyrektywy (jeżeli dany odpad tego wymaga).

                                             folder

 

 

fundusze europejskie reaktor

<powrót