Aby wysłać wiadomość wymagana jest zgoda, przed naciśnięciem checkbox-a zapoznaj się z poniższą klauzulą:

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w formularzu przez Metalerg Sp. z o.o. Sp. k. (NIP: 9120001515, REGON: 006324850), ul. Portowa 1A, 55-200 Oława, w celu uzyskania informacji ze strony metalerg.pl. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu realizacji celu przetwarzania.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informuję, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Metalerg Sp. z o.o. Sp. k. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania informacji ze strony metalerg.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie wyłącznie administrator. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na realizację celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji celu przetwarzania. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania.

W Metalerg Sp. z o.o. sp. k. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem możliwy jest pod adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.