Zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 23 ust. 1 pkt.1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w formularzu przez Metalerg Sp. z o.o. Sp. k. (NIP: 9120001515, REGON: 006324850), ul. Portowa 1A, 55-200 Oława, w celu uzyskania informacji ze strony metalerg.pl. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu realizacji celu przetwarzania.