Aby wysłać wiadomość wymagana jest zgoda, przed naciśnięciem checkbox-a zapoznaj się z klauzulą zgody.
 
 
 
 Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuję, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Metalerg Sp. z o.o. Sp. k. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania informacji ze strony metalerg.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie wyłącznie administrator. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na realizację celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r lub ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji celu przetwarzania. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania.