Instalacja do termicznej utylizacji odpadów poubojowych

Oferujemy dedykowane dla zakładów przemysłu mięsnego linie technologiczne termicznej utylizacji odpadów mięsno-kostnych z układem dopalania. Zastosowanie proponowanej innowacji pozwoli na wykorzystanie energii zawartej w odpadach mięsno-kostnych do procesu ich utylizacji, a nadmiar energetyczny wykorzystać do celów grzewczo-socjalnych lub/i celów technologicznych zakładów mięsnych gdzie odpadami są resztki z procesu wytwórczego (odpady mięsno-kostne) przy jednoczesnym zastosowaniu układu dopalania, którego skuteczność dezodoryzacji przyczyni się do rozwiązania problemu uciążliwości zapachowej. Zastosowanie proponowanego rozwiązania spowoduje że odpady procesu wytwórczego jako surowiec dla procesu utylizacji, będą dodatkowym źródłem energii alternatywnej w zakładzie, a nie jak dotychczas kosztem związanym z utylizacją.

 

Zasadę działania linii przedstawia poniższy schemat:

 

Linia technologiczna utylizacja odpadw

<powrót