Reaktor do utylizacji odpadów poubojowych PRO-BURNER

Innowacyjna konstrukcja służąca bezodorowej utylizacji odpadów poubojowych

 

Oferujemy dedykowane dla zakładów przemysłu mięsnego linie technologiczne termicznej utylizacji odpadów mięsno-kostnych z układem dopalania. Zastosowanie proponowanej innowacji pozwoli na wykorzystanie energii zawartej w odpadach mięsno-kostnych do procesu ich utylizacji, a nadmiar energetyczny można wykorzystać do celów grzewczo-socjalnych lub/i celów technologicznych zakładów mięsnych, gdzie odpadami są resztki z procesu wytwórczego (odpady mięsno-kostne).

Pro-burner

Jednocześnie zastosowano układu dopalania, którego skuteczność dezodoryzacji przyczyni się do rozwiązania problemu uciążliwości zapachowej.

Zastosowanie proponowanego rozwiązania powoduje, że odpady stają się surowcem. Proces utylizacji jest więc dodatkowym źródłem energii cieplnej w zakładzie i wpływa na redukcję kosztów zakładu.

 

Zasadę działania linii przedstawia poniższy schemat:

 

Linia technologiczna utylizacja odpadw

 

Reaktor do utylizacji odpadów poubojowych składa się z trzech kontenerów, których szczegółowe wyposażenie uzależnione jest od rodzaju, specyfiki i ilości odpadów mięsno-kostnych:

  • Komora załadowcza z rozdrabniaczem - na tym etapie następuje załadunek odpadów mięsno-kostnych i ich rozdrobnienie celem przygotowania do suszenia.
  • Suszarnia z rozdrabniaczem - w tym miejscu następuje podsuszenie rozdrobnionej masy mięsnokostnej. Celem tego etapu jest usunięcie nadmiernej wilgotności przed przetransportowaniem masy do reaktora spalającego.
  • Reaktor z systemem katalitycznego dopalania spalin - ostatni etap służy utylizacji podsuszonej masy odpadów mięsno-kostnych w wysokiej temperaturze kształtującej się w przedziale od 950 do 1200 stopni Celsjusza. Ostateczny czas przebywania masy mięsno- -kostnej w reaktorze uzależniony jest od poziomu zagrożenia wynikającego z typu odpadu. Gazy powstające w trakcie spalania transportowane są do systemu opartego o katalityczne dopalanie spalin.

Proces utylizacji oparty jest na nowoczesnym systemie sterującym, dbającym o to aby linia utylizacyjna spełniała wymogi Dyrektywy 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie utylizacji odpadów. Dodatkowo gotowe urządzenie wyposażone jest w kompletny system do ciągłego monitorowania poziomu emisji zanieczyszczeń w gazach wylotowych zgodnie z załącznikiem V do wskazanej Dyrektywy.

 

Podstawowe parametry techniczne*:

  • Praca w zakresie temperatur od 950 do 1200 °C, co umożliwia szybkie i dokładne zutylizowanie dostarczanych do układu odpadów.

  • Standardowe wyposażenie urządzenia w ceramiczną komorę utylizacyjną z rusztem obrotowym, układ palników wspomagających – rozpałkowych, ewentualnie dodatkowo również układ recyrkulacji gazów gorących w celu regulacji temperatury w komorze utylizacyjnej.

  • Szacowana wydajność układu utylizacyjnego  – od około 50 kg/h do 400 kg/h, w zależności od wariantu urządzenia oraz systemu jego pracy.

  • Pełna mobilność oraz brak konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę poprzez wykorzystanie modułowej zabudowy kontenerowej, która może być stawiana poza zabudowaniami.

* Ostateczne parametry linii do utylizacji odpadów poubojowych przekazywane są po złożeniu zamówienia i uwzględniają rodzaj, ilość i typ odpadów mięsno-kostnych, które mają podlegać utylizacji u Klienta.

Banner Fundusze Unijne 2015

<powrót