Fundusze UE

 

Banner Fundusze Unijne 2015

Projekt pt: „Reaktor do termicznej utylizacji odpadów - wdrożenie wynalazku do produkcji

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

  

Celem projektu jest wdrożenie do produkcji wynalazku – pieca - reaktora do termicznej utylizacji odpadów, w szczególności odpadów biologicznych, oczyszczania ziemi z zanieczyszczeń ropopochodnych, utylizacji odpadów z produkcji rolnej i spożywczej.

 

Cele szczegółowe – sposób realizacji:

 

  1. budowa i wyposażenie hali produkcyjnej
  2. wyposażenie części socjalnej
  3. wyposażenie działu B+R i prowadzenie prac badawczych na instalacji testowej bezpośrednio w firmie.

 

 Okres realizacji: 2013 - 2015

 

 


W listopadzie 2013 r. zakończyła się realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE i budżetu państwa. W ramach projektu powstała nowoczesna hala produkcyjna oraz zaplecze socjalno - biurowe. Zakupiono najnowocześniejsze urządzenia wspomagające produkcję, sprzęt komputerowy oraz wyposażenie.

W grudniu 2013r. spółka METALERG przeniosła się do nowej siedziby i rozpoczęła kolejny etap swojej działalności. 

 

Metalerg siedziba3

 

Metalerg siedziba2

zestawienie znakow rpo kolor

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego  dla Województwa Dolnośląskiego
 na lata 2007-2013